Закону України "Податковий Кодекс України" - страница 11


Відхилено


(норму включено відповідно до діючого законодавства: ЗУ "Про плату за землю" і «Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності»)


1) протягом дії норм ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, резиденти - суб’єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод) - за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати земельного податку;-206- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

в підпункті 1) пункту 18 слова "протягом дії міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року" замінити словами "тимчасово, до 1 січня 2016 року";

в підпункті 1) пункту 18 слова "беруть участь у реалізації міжнародних договорів" замінити словами "здійснюють розробку космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), виробництво космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), ремонт космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), виконують державне або оборонне замовлення на розробку, виробництво або ремонт космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем) або забезпечують виконання Україною міжнародних зобов’язань з реалізації міжнародних контрактів та договорів з питань розробки, постачання, виробництва або ремонту космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем)".

Відхилено


(норму включено відповідно до діючого законодавства ЗУ "Про плату за землю" і «Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності»)

6254.

2) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб’єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", земельні ділянки яких безпосередньо використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, а саме: літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця, призначені для їх зберігання (склади, ангари, місця для відстоювання), посадково-злітні смуги, а також місця, в яких розташовані пункти заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю над польотами;

-207- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)

5. Підпункт 2) пункту 18 викласти в такій редакції: "2) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, які належать резидентам України, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", земельні ділянки яких безпосередньо використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, що реалізується цими суб’єктами безпосередньо замовникам, а саме: літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця, призначені для їхнього зберігання (склади, ангари, місця для відстоювання), посадково-злітні смуги, а також місця, в яких розташовано пункти заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю над польотами;", інакше може статися так, що пільги будуть йти для отримання доходів через інші країни, частіше за все офшори, які і будуть продавати цю продукцію.

Відхилено


(норму включено відповідно до діючого законодавства, статтею 2 ЗУ «Про розвиток літакобудівної промисловості» передбачено застосування такої пільги саме для юридичних осіб-резидентів України)


2) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб’єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", земельні ділянки яких безпосередньо використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, а саме: літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця, призначені для їх зберігання (склади, ангари, місця для відстоювання), посадково-злітні смуги, а також місця, в яких розташовані пункти заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю над польотами;

6255.

3) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб’єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, - за земельні ділянки, що забезпечують виробництво національних фільмів.

-208- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)

В пункті 18 розділу ХІХ слова „виробники національних фільмів" замінити словами „виробники фільмів, створених в Україні";

виключити слова і знак „перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України,";

після слів „що забезпечують виробництво" виключити слово „національних".

Відхилено

Норму включено відповідно до діючого законодавства ЗУ "Про плату за землю" і «Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів»

3) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб’єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, - за земельні ділянки, що забезпечують виробництво національних фільмів.-209- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)

6. Підпункт 3) пункту 20 викласти в такій редакції: "3) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, - за земельні ділянки, що використовуються виключно для виробництва національних фільмів.", оскільки, держава не повинна надавати пільги для можливості знімати 1 малесенький фільм, а потім на цих же ділянках знімати "мильні опери" для інших країн.

Відхилено

Норму включено відповідно до діючого законодавства ЗУ "Про плату за землю" і «Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів»


-210- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)

&&

Пункт 18 розділу ХІХ доповнити підпунктом 4 наступного змісту: „4) до 1 січня 2012 року ставки акцизного податку на спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби не підлягають збільшенню".

Відхилено

норма була вилучена за вимогою МВФ


-211- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

&&

Пункт 18 розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити підпунктом 4 такого змісту:

"до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб’єкти суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні.".

Враховано

4) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб’єкти суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні.-212- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)

&&

4) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку земельні ділянки, які передані у власність або користування суднобудівним підприємствам (за виключенням ділянок, зайнятих об’єктами соціальної сфери), перелік яких визначається у порядку, передбаченому статтею 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні"

Відхилено

Враховано в редакції, запропонованій н.д. Хомутинніком В.Ю.


-213- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)

&&

11.Пункт 18 Прикінцевих та перехідних положень доповнити підпунктом 4 наступного змісту:

«4) до 1 січня 2012 року ставки акцизного податку на спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби не підлягають збільшенню, крім випадків, передбачених пунктом 215.2.3 статті 215 цього Кодексу.».

Відхилено

норма була вилучена за вимогою МВФ


-214- Н.д.Майборода С.Ф. (Реєстр.картка №96)

&&

Доповнити підпунктом 4 наступного змісту:

« 4) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку земельні ділянки, які передані у власність або користування суднобудівним підприємствам (за виключенням ділянок, зайнятих об’єктами соцсфери), перелік яких визначається у порядку, передбаченому статтею 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні"»

Відхилено

Враховано в редакції, запропонованій н.д. Хомутинніком В.Ю.


-215- Н.д.Матвєєв В.Й. (Реєстр.картка №430)

&&

Доповнити пунктом 19 такого змісту:

19. Спеціальний режим оподаткування у спеціальних (вільних) економічних зонах.

19.1.Суб'єкти господарювання, на яких поширюється спеціальний режим оподаткування.

19.1.1.Спеціальний режим оподаткування поширюється на суб'єктів господарювання – юридичних осіб, які реалізують в межах СЕЗ у пріоритетних видах економічної діяльності затверджені інвестиційні проекти згідно вимог Законів України про створення конкретної СЕЗ та у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Спеціальний режим оподаткування у СЕЗ діє у строк, визначений Законом України про створення конкретної СЕЗ.

19.1.2.Питання, пов'язані з функціонуванням СЕЗ, крім оподаткування, включаючи розгляд, затвердження, реєстрацію та реалізацію інвестиційних проектів регулюються Законами України про створення конкретної СЕЗ та у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

19.2. Особливості спеціального режиму оподаткування.

19.2.1.Спеціальний режим оподаткування передбачає такі податкові умови реалізації інвестиційних проектів: У СЕЗ “Миколаїв”

19.2.1.1. при оподаткуванні податком на додану вартість:

звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію СЕЗ “Миколаїв” суб'єктами СЕЗ “Миколаїв” для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, устаткування, обладнання та комплектувальні до нього.

Терміни устаткування, обладнання та комплектувальні до нього вживаються у розумінні розділу I цього Кодексу.

Положення абзаців другого та третього 19.2.1.1.. підпункту 19.2.1.цього пункту поширюються виключно на устаткування, обладнання та комплектувальні до нього, які відповідають сукупності таких критеріїв:

перелік та обсяги зазначеного устаткування, обладнання та комплектувальні до нього, є невід'ємною частиною затвердженого у встановленому порядку інвестиційного проекту;

аналогічні товари з характеристиками, передбаченими інвестиційним проектом, не виробляються в Україні, або ті, що виробляються, не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників суден, визначеним умовами контракту;

зазначені устаткування, обладнання та комплектувальні до нього не є підакцизними товарами і не були у використанні.

Операції з реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) в межах СЕЗ “Миколаїв” по міжзаводській кооперації оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

19.2.1.2. при оподаткуванні прибутку:

звільняються від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційного проекту, протягом трьох років з моменту отримання першого прибутку;

прибуток, отриманий з четвертого по шостий рік включно оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування ;

починаючи з четвертого року реалізації інвестиційного проекту, звільняється протягом десяти років від оподаткування частина прибутку підприємств суднобудівної промисловості – суб'єктів СЕЗ “Миколаїв”, спрямована на розвиток виробництва в рамках реалізації інвестиційного проекту.

19.2.1.3. при оподаткуванні прати за землю:

суб'єкти СЕЗ “Миколаїв” (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ “Миколаїв”), які реалізують на території СЕЗ “Миколаїв” інвестиційні проекти, звільняються від сплати земельного податку.

19.2.2. Суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти в межах СЕЗ на діючому підприємстві ведуть окремий облік результатів фінансово-господарської діяльності в межах виконання затвердженого інвестиційного проекту.

19.2.3.У разі нецільового використання (не для потреб інвестиційного проекту) устаткування, обладнання та комплектувальних до нього, сировини і матеріалів, суб'єкт господарювання, який допустив таке порушення, зобов'язаний збільшити розмір податкового зобов'язання за підсумками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення , на суму податку на додану вартість, яка повинна сплачуватись під час ввезення зазначених товарів на загальних умовах оподаткування, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, еріод з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкових зобов'язань.

19.2.4. Питання, пов'язані з обкладанням митом під час ввезення товарів для реалізації інвестиційних проектів, визначених підпунктом 1) цього пункту, регулюються митним законодавством України.

У зв'язку з доповненням пункту 19 вважати пункти 19-23 відповідно пунктами 20-24.

^ Не підтримується.

Результати функціонування спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) свідчать про відсутність позитивних наслідків залучення інвестицій. Пільговий режим оподаткування в СЕЗ було скасовано з 31.03.2005, зокрема, через їх негативний вплив на конкурентне середовище, певні зловживання, бюджетну неефективність, стимулювання імпортування товарів, а не вітчизняне виробництво.

Так, за останній повний рік дії спеціального режиму оподаткування (2004 рік) суб’єктами СЕЗ було залучено 0,02 млрд. дол. США іноземних інвестицій, що становить 1,2% загального обсягу іноземних інвестицій в Україну. При цьому ними отримано податкових пільг в сумі 1 млрд. грн., а сплачено до бюджетів 0,25 млрд. грн., або у 4 рази менше.

У той же час, за відсутності податкових преференцій, у 2009 році суб’єктами СЕЗ при реалізації ^ 54 інвестиційних проектів сплачено до бюджетів та державних цільових фондів 461,9 млн. грн., що майже вдвічі перевищує рівень 2004 року, коли в стадії реалізації знаходилося 216 проектів.-216- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)

&&

3)частину 18 доповнити новим пунктом 4) такого змісту:

«4) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб’єкти автомобілебудування, які займаються виробництвом легкових та/або вантажних автомобілів та/або автобусів за циклом: зварювання кузова (кабіни), фарбування кузова (кабіни) та складання готового транспортного засобу, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, – за земельні ділянки, на яких розташовано потужності з виробництва легкових та/або вантажних автомобілів та/або автобусів.»

Відхилено


(апропонована пільга не передбачена податковим та галузевим законодавством)
6256.

19. Установити, що погашення простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) здійснюється у порядку, визначеному главою 6 розділу ІІ цього Кодексу.


6257.

20. Глава 1 розділу ХІV втрачає чинність з 1 січня 2016 року.

-217- Н.д.Павловський А.М. (Реєстр.картка №179)

6. Пункт 20 у Прикінцевих та перехідних положеннях вилучити.

Не підтримується.

20. Глава 1 розділу ХІV втрачає чинність з 1 січня 2016 року.

У зв'язку з пунктом 291.7 статті 291 цього Кодексу пункт 292.3 статті 292 цього Кодексу втрачає чинність з 1 січня 2012 року.-218- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)

1.Пункт 20 виключити.

^ Не підтримується.


-219- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)

2. Пункт 20 викласти у такій редакції:

"20. На період з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2012 року встановити мораторій на проведення перевірок контролюючими органами щодо суб'єктів малого підприємництва".

^ Не підтримується.


-220- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)

&&

Підпункт 20 пункту 22 розділу ХІХ доповнити абзацом наступного змісту: „частину першу статті 13 викласти у такій редакції:

"Норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв у відповідній галузі господарювання затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. За відсутності затверджених норм втрат і виходу спирту у відповідній галузі господарювання суб’єкти господарювання можуть застосовувати самостійно розроблені норми за погодженням з центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України".

Відхилено
6258.

21. У зв’язку із набранням чинності цим Кодексом штрафні санкції, які можуть бути накладені на платників податків за порушення нормативних актів Кабінету Міністрів України, центрального податкового органу, положень, прямо передбачених цим Кодексом, починають застосовуватись до таких платників податків за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого були приведені до дії такі акти.

-221- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)

8. У пункті 21 слова «з 1 липня 2011» та слова «з 1 січня по 30 червня 2011 року» замінити відповідно словами «з 1 липня 2012» та з 1 січня по 30 червня 2012 рок.6259.

Планові перевірки платників податків щодо застосування норм цього Кодексу здійснюються у порядку, передбаченому законодавством, починаючи з 1 липня 2011 року.

-222- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)

3. Абзац другий пункту 21 виключити.6260.

Штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються у розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення.
-223- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)

&&

15) тимчасово, до 1 січня 2016 року, звільняються від сплати податку на додану вартість операції постачання товарів (робіт, послуг), що здійснюються підприємствами установ виконання покарань, іншими підприємствами, установами та організаціями, створеними для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.

Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету при здійснені поставки або безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) власного виробництва підприємства, установами і організаціями, створеними для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, повністю залишається у їх розпорядженні.

Зазначені кошти зараховуються на окремі спеціальні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, враховуються у фінансових планах підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, створених для забезпечення виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби та спрямовуються установами виконання покарань та зазначеними підприємствами на реалізацію інвестиційних проектів, придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення, створення робочих місць для осіб, які відбувають покарання за вироками судів

Використання цих кошів здійснюється у порядку,що затверджується Кабінетом Міністрів України.

-224- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)

&&

4. Доповнити пунктом такого змісту: "У випадку відмови підтримати пропозицію про виключення частини 170.4. "Оподаткування процентів" доповнити Прикінцеві та Перехідні положення нормою щодо введення статті 170.4. у дію з 1 січня 2013 року, встановивши, що стаття 170.4. стосується лише договорів, які будуть заключні після 1 січня 2013 року.".6261.

22. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


6262.

1) у Законі України „Про охорону навколишнього природного середовища” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 34, ст. 230; 2000 р., № 5, ст. 34; 2001 р., № 48, ст. 252; 2006 р., № 22, ст. 199; 2008 р., № 27-28, ст.253, № 52, ст. 394; 2009 р., № 30, ст. 428):1) у Законі України „Про охорону навколишнього природного середовища” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 34, ст. 230; 2000 р., № 5, ст. 34; 2001 р., № 48, ст. 252; 2006 р., № 22, ст. 199; 2008 р., № 27-28, ст.253, № 52, ст. 394; 2009 р., № 30, ст. 428):

6263.

у статті 3:у статті 3:

6264.

у пункті „і” слова „стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів,” виключити;у пункті „і” слова „стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів,” виключити;

6265.

доповнити пунктом „л” такого змісту:доповнити пунктом „л” такого змісту:

6266.

„л) встановлення екологічного податку, збору за спеціальне використання води, збору за спеціальне використання лісових ресурсів, плати за користування надрами відповідно до Податкового кодексу України.”„л) встановлення екологічного податку, збору за спеціальне використання води, збору за спеціальне використання лісових ресурсів, плати за користування надрами відповідно до Податкового кодексу України.”

6267.

у пункті „г” частини першої статті 12 слова „плату за спеціальне використання природних ресурсів та” виключити;у пункті „г” частини першої статті 12 слова „плату за спеціальне використання природних ресурсів та” виключити;

6268.

пункт „е” частини першої статті 17 виключити;пункт „е” частини першої статті 17 виключити;

6269.

пункт „є” частини першої статті 18 виключити;пункт „є” частини першої статті 18 виключити;

6270.

пункт „г” частини першої статті 19 виключити;пункт „г” частини першої статті 19 виключити;

6271.

пункт „г” статті 41 викласти у такій редакції:пункт „г” статті 41 викласти у такій редакції:

6272.

„г) встановлення ставок екологічного податку;”;„г) встановлення ставок екологічного податку;”;

6273.

статтю 43 викласти у такій редакції:статтю 43 викласти у такій редакції:

6274.

„стаття43. Ліміти використання природних ресурсів„стаття43. Ліміти використання природних ресурсів

6275.

Ліміти використання природних ресурсів встановлюються в порядку, що визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) Радами, крім випадків, коли природні ресурси мають загальнодержавне значення.Ліміти використання природних ресурсів встановлюються в порядку, що визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) Радами, крім випадків, коли природні ресурси мають загальнодержавне значення.

6276.

Ліміти використання природних ресурсів загальнодержавного значення встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.”;Ліміти використання природних ресурсів загальнодержавного значення встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.”;

6277.

статтю 44 викласти у такій редакції:статтю 44 викласти у такій редакції:

6278.

„44. Ліміти скидів забруднюючих речовин„44. Ліміти скидів забруднюючих речовин

6279.

Ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва, а також інші види шкідливого впливу в цілому на території Автономної Республіки Крим, областей, міст загальнодержавного значення або окремих регіонів встановлюються:Ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва, а також інші види шкідливого впливу в цілому на території Автономної Республіки Крим, областей, міст загальнодержавного значення або окремих регіонів встановлюються:

6280.

у разі, коли це призводить до забруднення природних ресурсів республіканського значення, територій інших областей - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;у разі, коли це призводить до забруднення природних ресурсів республіканського значення, територій інших областей - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;

6281.

в інших випадках - у порядку, що встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) радами, за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів."в інших випадках - у порядку, що встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) радами, за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів."

6282.

статтю 45 виключити;статтю 45 виключити;

6283.

статтю 46 викласти у такій редакції:

-225- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

статтю 46 викласти у такій редакції:

„46. Розподіл екологічного податку

Кошти від екологічного податку (за винятком тих, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) розподіляються у такому співвідношенні:

70 відсотків суми коштів зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Об’єкти, що виникають або створюються при реалізації цільових проектів екологічної модернізації підприємств (обладнання, устаткування, об’єкти капітального будівництва, основні засоби, проектно-вишукувальні роботи), є власністю підприємств-платників екологічного податку, які реалізують такі проекти;

30 відсотків суми коштів розподіляються згідно з Бюджетним кодексом України.

Розподіл коштів від екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, визначається Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами. "”;

5131813443362540.html
5131891642718432.html
5132004195273226.html
5132071087494732.html
5132195827485435.html