Звіт Плану роботи державної податкової адміністрації у Вінницькій області за IІІ квартал 2009 року - страница 6


2.3

Забезпечення своєчасної підготовки матеріалів до засідань колегії ДПА у області

Організаційно-розпорядче управління (Белінський В.Г.)

Протягом кварталу

Забезпечено своєчасність підготовки матеріалів до проведення заслуховування керівників ОДПС області 17.07.2009 року

2.4

Формування звіту про стан виконання Плану роботи ДПА за ІІ квартал 2009 року та подання його підрозділу масово–роз`яснювальної роботи для оприлюднення на web-сайті ДПА і для інформування ЗМІ у вигляді прес-релізу

Організаційно-розпорядче управління

(Белінський В.Г., Швець Л.О.)

До 15-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

Формування звіту про стан виконання Плану роботи ДПА за IІ квартал 2009 року зроблено вчасно та подано в підрозділ масово-роз‘яснювальної роботи

2.5

Інформаційно-аналітичне забезпечення голови ДПА та першого заступника голови ДПА у області

Організаційно-розпорядче управління (Белінський В.Г.)

За дорученням голови

Інформаційно-аналітичне забезпечення голови ДПА та першого заступника голови у області проводиться постійно

2.6

Забезпечення виконання розпорядження ДПА України від 25.05.07р. №174-р „Про затвердження форм зведеної інформації”

Організаційно-розпорядче управління

(Белінський В.Г., Швець Л.О.)

До 15-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

Інформацію по розпорядженню ДПАУ від 25.05.07 р. № 174-р надано вчасно

2.7

Забезпечення приведення організаційної структури ДПА у області та апаратів підпорядкованих ДПІ області у відповідність до вимог наказу ДПА України від 25.12.04 р. №722 „Про організаційну структуру органів державної податкової служби” та від 29.11.06р. № 722 “Про внесення змін до окремих наказів ДПА України” та інших наказів ДПА України, ДПА у області

Організаційно-розпорядче

управління

(Белінський В.Г., Швець Л.О.)

Організаційно

Згідно встановлених термінів

Забезпечено приведення організаційної структури ДПА у області та апаратів підпорядкованих ДПІ області у відповідність до вимог наказу ДПА України від 25.12.04 р. №722

2.8

Здійснення аналізу стану виконання розпорядчих документів, контрольних завдань відповідно до Положення про організацію контролю за виконанням розпорядчих та інших документів в ДПА у Вінницькій області

Організаційно-розпорядче управління

(Белінський В.Г.)

Щотижнево,

щомісячно

Аналіз стану розпорядчих документів, контрольних завдань проводиться згідно встановлених термінів

2.9

Складання протоколів засідань колегій та апаратних нарад ДПА у області

Організаційно-розпорядче управління (Белінський В.Г.)

Згідно плану роботи колегії, щопонеділка

Здійснюється згідно плану роботи колегії, а також згідно встановлених термінів

2.10

Опрацювання та узагальнення інформації ДПІ про платників податку на прибуток залучених до сплати податку, які ухиляються від сплати, не звітували або перебували в розшуку

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

відділ адміністрування податку на прибуток (Тімофєєв М.В.)

Щомісячно

Протягом III кварталу 2009 року кількість незвітуючих платників по податку на прибуток збільшилась на 238 і станом на 01.10.2009 року складає 3592 підприємства. Протягом цього ж періоду по 12 підприємствах скасовано державну реєстрацію, в тому числі за заявою ДПІ через господарські суди - 10 СПД, за власною завою – 2 СПД.

За III квартал п.р. 74 посадових особи підприємств притягнуто до відповідальності за неподання звітності по податку на прибуток

2.11

Проведення разом з представниками органів місцевого самоврядування, зустрічі з платниками, що декларують збитки або при значних валових доходах сплачують мізерні суми податку на прибуток

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

відділ адміністрування податку на прибуток (Тімофєєв М.В.)

Протягом кварталу

Протягом III кварталу 2009 року державними податковими інспекціям на місцях проведено 163 засідань зазначених груп, на які запрошено керівників 254 підприємств, в т. ч. 19 збиткових, 11 - з нульовим значенням об‘єкту оподаткування та 224 малоприбуткових підприємств (рівень податкового навантаження менше 1 відсотка).

На засіданнях робочих груп з питань перевірки причин збитковості підприємств та стану їх розрахунків з бюджетом, створених при райдержадміністраціях та виконкомах міських рад міст обласного значення, за III квартал 2009 року заслухано посадові особи 7 збиткових та 54 підприємств-мінімізаторів

2.12

Виконання протокольних доручень голови ДПА у Вінницькій області, наданих на виробничих і підсумкових нарадах

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

відділ адміністрування податку на прибуток (Тімофєєв М.В.)

Протягом кварталу

Протягом III кварталу п.р. відділом адміністрування податку на прибуток та підпорядкованими підрозділами області своєчасно виконувались протокольні доручення голови ДПА у Вінницькій області, надані на виробничих і підсумкових нарадах

2.13

Надання інформацій ДПА України відповідно встановлених термінів

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

відділ адміністрування податку на прибуток (Тімофєєв М.В.)

Протягом кварталу

Протягом III кварталу 2009 р. відділом адміністрування податку на прибуток своєчасно надавалась інформація до ДПА України

2.14

Розрахунок інтегрованого показника оцінки ефективності органів ДПС по податку на додану вартість

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

відділ адміністрування ПДВ

(Казьміржевська Л.В.)

10.07.2009 р.

07.08.2009 р.

08.09.2009 р.

Щомісячно проводився розрахунок інтегрованого показника оцінки ефективності органів ДПС по податку на додану вартість. Зведена інформація надавалась ДПА України

2.15

Проведення аналізу очікуваного збору, очікуваного відшкодування та податкового боргу по податку на додану вартість

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

відділ адміністрування ПДВ

(Казьміржевська Л.В.)

Щоп‘ятниці

Щоп’ятниці проводився аналіз очікуваного збору та податкового боргу по податку на додану вартість. Інформація про проведену роботу надавалась ДПА України

2.16

Проведення аналізу виконання нормативу по упередженню незаконно заявлених сум ПДВ та надання відповідної інформації ДПА України.

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

відділ адміністрування ПДВ

(Казьміржевська Л.В.)

10.07.2009 р.

10.08.2009 р.

11.09.2009 р.

На підставі акта „Прийому-передачі справ поточного діловодства в зв’язку із змінами в організаційній структурі органів ДПС” від 13.07.09 року функції адміністрування відшкодування ПДВ передано управлінню контролю за відшкодуванням податку на додану вартість

2.17

Надання ДПА України інформації щодо опрацювання податкової звітності з ПДВ

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

Відділ адміністрування ПДВ

(Казьміржевська Л.В.)

04.09.2009 р.


Щомісячно проводився аналіз опрацювання податкової звітності з ПДВ, інформація надавалась ДПА України

2.18

Надання ДПА України інформації щодо залишків невідшкодованих сум на розрахунковий рахунок підприємств хімічної промисловості

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

Відділ адміністрування ПДВ

(Казьміржевська Л.В.)

10.07.2009 р.

10.08.2009 р.

11.09.2009 р.

На підставі акта „Прийому-передачі справ поточного діловодства в зв’язку із змінами в організаційній структурі органів ДПС” від 13.07.09 року функції адміністрування відшкодування ПДВ передано управлінню контролю за відшкодуванням податку на додану вартість

2.19

Здійснення аналізу впливу запровадження спрощеної системи оподаткування на надходження до бюджету податку на додану вартість

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

відділ адміністрування ПДВ

(Казьміржевська Л.В.)

25.08.2009 р.

Узагальнена інформація надавалась до ДПА України 25.08.09 року. Щомісячно проводиться аналіз платників – юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування за ставкою 10 відс. та 6 відс., щодо реєстрації їх платниками ПДВ

2.20

Інформування ДПА України щодо формування реєстрів про відшкодування податку на додану вартість

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

відділ адміністрування ПДВ

(Казьміржевська Л.В.)

Щомісячно

4, 14, 24 числа


На підставі акта „Прийому-передачі справ поточного діловодства в зв’язку із змінами в організаційній структурі органів ДПС” від 13.07.09 року функції адміністрування відшкодування ПДВ передано управлінню контролю за відшкодуванням податку на додану вартість

2.21

Здійснення моніторингу стану справляння ПДВ державними податковими інспекціями області та надання відповідної інформації ДПА України

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.),

відділ адміністрування ПДВ

(Казьміржевська Л.В.)

Щомісячно

9-го числа

Щомісячно проводився моніторинг стану справляння ПДВ державними податковими інспекціями області. Зведена інформація надавалась ДПА України 08.07.2009, 10.08.2009, 02.09.2009 р.

2.22

Інформування ДПА України щодо очікуваного обслуговування заявок на відшкодування ПДВ на поточні рахунки платників, а також фактичне виконання звітного місяця

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

відділ адміністрування ПДВ

(Казьміржевська Л.В.)

П’ятий робочий день місяця

На підставі акта „Прийому-передачі справ поточного діловодства в зв’язку із змінами в організаційній структурі органів ДПС” від 13.07.09 року функції адміністрування відшкодування ПДВ передано управлінню контролю за відшкодуванням податку на додану вартість

2.23

Інформування ДПА України щодо стану обслуговування заявок на відшкодування ПДВ на поточні рахунки платників та виявлені схеми мінімізації податкових зобов’язань та ухилення від оподаткування

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

відділ адміністрування ПДВ

(Казьміржевська Л.В.)

Щомісячно

25-го числа

На підставі акта „Прийому-передачі справ поточного діловодства в зв’язку із змінами в організаційній структурі органів ДПС” від 13.07.09 року функції адміністрування відшкодування ПДВ передано управлінню контролю за відшкодуванням податку на додану вартість

2.24

Виконання протокольних доручень голови ДПА у Вінницькій області, наданих на виробничих і підсумкових нарадах

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

відділ адміністрування ПДВ

(Казьміржевська Л.В.)

Протягом кварталу

Протягом кварталу виконувались протокольні доручення голови ДПА у Вінницькій області, надані на виробничих і підсумкових нарадах

2.25

Надання інформації відділу економічного аналізу та відділу обліку та звітності щодо упередження незаконного відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

відділ адміністрування ПДВ

(Казьміржевська Л.В.)

Щоденно

На підставі акта „Прийому-передачі справ поточного діловодства в зв’язку із змінами в організаційній структурі органів ДПС” від 13.07.09 року функції адміністрування відшкодування ПДВ передано управлінню контролю за відшкодуванням податку на додану вартість

2.26

Надання інформації ДПА України про оперативне відпрацювання заявлених до відшкодування сум податку на додану вартість

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.)

відділ адміністрування ПДВ

(Казьміржевська Л.В.)

Щомісячно

На підставі акта „Прийому-передачі справ поточного діловодства в зв’язку із змінами в організаційній структурі органів ДПС” від 13.07.09 року функції адміністрування відшкодування ПДВ передано управлінню контролю за відшкодуванням податку на додану вартість

2.27

Виконання завдань ДПА України та ДПА у області

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.),

сектор акцизного збору

(Бакалець А.О)

Протягом кварталу

Своєчасно та якісно виконувались доведені ДПА України та ДПА в області завдання.

2.28

Направлення ДПА України інформації щодо організації роботи по справлянню акцизного збору і збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та виконанню доходної частини бюджету

Управління оподаткування юридичних осіб (Ворона О.А.),

сектор акцизного збору

(Бакалець А.О.)

Протягом кварталу

Щомісячно управлінню акцизного збору ДПА України направлялась інформація щодо організації роботи по справлянню акцизного збору і збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та виконанню дохідної частини бюджету

2.29

Виконання заходів з легалізації тіньової зайнятості населення області

Управління оподаткування фізичних осіб (Мартинюк О.Ф.)

відділ контрольно-перевірочної роботи (Зоря І.А.)

Протягом кварталу

Протягом січня – вересня 2009 року проведено 199 перевірок, щодо дотримання підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами суб’єктами підприємницької діяльності, діючого податкового законодавства при виплаті заробітної плати, інших доходів та легалізації “тіньової” зарплати, порушення податкового законодавства встановлено кожною перевіркою (відсоток порушень 100). За результатами перевірок до бюджету донараховано 9618,9 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб, пені та штрафних санкцій, донарахування на одне порушення склали 48,3 тис.грн.

Завдяки вжитим заходам впродовж 2009 року по області виявлено та залучено до оподаткування 4502 найманих працівники, праця яких використовується суб’єктами господарювання (працедавцями) без документального оформлення трудових відносин та належного оподаткування та 3426 фізичних осіб залучено до державної реєстрації

2.30

Виконання вимог актів законодавства та наказів ДПА України, які регулюють питання державного контролю у сфері обігу підакцизної продукції

РУ департаменту САТ ДПА України у Вінницькій області (Онуфрійчук С.С.)

Постійно

На підприємствах - виробниках спирту, лікеро-горілчаних виробів та контрольних постах на зазначених підприємствах, здійснювались перевірки по дотриманню вимог актів законодавства та наказів ДПА України у сфері обігу підакцизної продукції

2.31

Здійснення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами з питань дотримання вимог чинного законодавства

РУ департаменту САТ ДПА України у Вінницькій області (Онуфрійчук С.С.)

Постійно

В ІІІ кварталі 2009 року за результатами перевірок СПД виявлено 53 порушення:

- відсутність ліцензій - 18 випадків;

- здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями через ЕККА не зазначений у ліцензії - 3 випадки;

- роздрібна торгівля тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби - 9 випадків;

- реалізація та транспортування алкогольних напоїв без марок акцизного збору – 10 випадків;

- роздрібна торгівля алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва - 12 випадків;

- порушення вимог ст. 153 ЗУ від 19.12.95 № 481/95-ВР – 1 випадок. За результатами проведених перевірок роздрібної мережі області донараховано в бюджет 77,2 тис. грн. фінансових санкцій

2.32

Забезпечення контролю за роботою контрольних постів ДПС області створених на акцизних складах спиртових заводів у відповідності з вимогами наказу ДПА України від 24.03.2004 № 160

РУ департаменту САТ ДПА України у Вінницькій області (Онуфрійчук С.С.)

Постійно

Посилення контролю за роботою контрольних постів на акцизних складах спиртових заводів щодо виконання ними завдань і функцій покладених відповідно до Положення про контрольні пости

2.33

Забезпечення контролю за роботою постійних представників ДПС на акцизних складах підприємств, що виробляють горілку та лікеро-горілчані вироби у відповідності з вимогами наказу ДПА України від 14.05.2005 № 178

РУ департаменту САТ ДПА України у Вінницькій області (Онуфрійчук С.С.)

Постійно

Посилення контролю за роботою постійних представників ДПІ у області на акцизних складах підприємств-виробників горілки та лікеро-горілчаних виробів щодо виконання ними завдань і функцій покладених відповідно до Порядку

5002895805261018.html
5003002110751961.html
5003111904821639.html
5003278434147440.html
5003518398145833.html