Методика проведення оцінки якості продукції (товарів, робіт, послуг) експертами всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів україни» у 2011 році - страница 4
Схема 1


^ Структура розміщення матеріалів для формування каталогу «100 кращих товарів України» на дискуПапка 2-го рівня

Папка 1-го рівня

Папка 3-го рівня

Файли в папках 3-го рівня


Продукція 01

Продовольчі товари

Промислові товари для населення

Товари виробничо технічного призначення

Вироби народних художніх промислів

Великі підприємства

Середні підприємства

01–01–01–В–Львів

технічного призначення

Роботи та послуги 02


……… __________

………

………

………

………

………

Малі підприємства

01–01–01–В–лого


01–01–01–В–текст


01–01–01–В–фото продукції


01–01–01–В–фото керівника


02–72–10–М–Донецьк


Форма Е–01


Голові Регіональної (Головної) конкурсної комісії

Всеукраїнського конкурсу якості

продукції (товарів, робіт, послуг) –

«100 кращих товарів України»


_________________________________

(прізвище, ініціали)
^ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ДОДЕРЖАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПРИ РОБОТІ З ДОКУМЕНТАМИ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

Я,____________________________________________________________,

(Прізвище, ім'я, по батькові експерта)

зобов'язуюсь дотримуватися конфіденційності та не розголошувати:

– інформацію щодо продукції (товару, роботи, послуги) підприємств, які подали заявки на участь у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» 2011 році;

– відомості, які містяться у матеріалах, наданих для оцінки (товарів, робіт, послуг) учасниками Конкурсу;

– результати оцінки (товарів, робіт, послуг) учасників Конкурсу експертними групами та не передавати згадані матеріали будь-яким підприємствам, або будь-яким особам.


«____»___________2011 р. _______________ ________________
(підпис) (ініціали, прізвище)


Форма Е–02
^ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

Державне підприємство «Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

^ СВІДОЦТВО ЕКСПЕРТА З ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)


Внесено до Реєстру експертів Конкурсу за номером ВКЯ-____/2011
Дійсне до 31 грудня 2011 р.


^ Цим свідоцтвом підтверджується, що

П.І.Б.


взяв (ла) участь у тренінгу «Обмін досвідом експертів Конкурсу»
та за результатами тестування отримав (ла) право проводити експертну
оцінку якості продукції (товарів, робіт, послуг) учасників
Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)
«100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ» у 2011 році

на відповідність критеріям нормативно-методичних
документів Конкурсу


Відповідальний секретар
Головної конкурсної комісії —
Генеральний директор ДП «УкрНДНЦ» _____________ П.І.Б.

(підпис)


М.П.


«__» _____________ 2011 р., м. Київ

.

Форма Е–03


^ Журнал реєстрації заявок та документів учасників Конкурсу для оцінки якості продукції
Дата

отри-мання Заявки

Учасник Конкурсу

Наймену-вання продукції

Реєстра-ційний номер учасника Конкурсу

Номер примірників доку

ментів учасника Конкурсу

Дані експерта

Передача-отримання комплекту документів експертам

П.І.Б. експерта

Номер Свідоцтва експерта

Дата отриман-ня комплекту доку-ментів експерт-том

Підпис експерта про отримання комплекту документів

Дата повернення комплекту документів експертом після оцінки

Підпис експерта про повер-нення комплекту документів


Примітка:

Реєстрація даних ведеться за номінаціями. Журнал поділяється на чотири частини, які містять реєстраційні дані відповідно за номінаціями Конкурсу:

продукція (продовольчі товари, промислові товари для населення, товари виробничо-технічного призначення, вироби народних художніх промислів);

роботи та послуги, які виконуються або надаються у побутовій та виробничій сферах.

Форма Е–04


Реєстраційний номер ____________

5001775156571451.html
5001894686283716.html
5001992991215361.html
5002038098845911.html
5002116298201803.html