Задачі вихідного рівня - Навчально-методичний посібник Донецьк-2011Задачі вихідного рівня.

^ Задача №1.

Вагітність ІІ, 35 тижнів, перебігала з гестозом, анемією. Попередня вагітність закінчилася мертвонародженням. Пологи – шляхом кесарева розтину (передчасне відшарування плаценти). Виникла потреба в проведенні новонародженому реанімаційних заходів. Викликаний неонатолог.

Якими анамнестичними відомостями повинен керуватися неонатолог щодо визначення рівня реанімаційних заходів?

А) - досить повно зібраний материнський і дитячий анамнез;

В) - досить повно щодо дитини і не зазначений перебіг попередньої вагітності в матері;

С) - недостатньо повно зібраний материнський анамнез і незазначений стан

плоду під час пологів і до першої оцінки за шкалою Apgar;

D) - материнський анамнез зібраний повно, але недостатньо у відношенні

дитини;

E) - недостатньо повно зібраний анамнез інтранатального періоду.


Еталон відповіді: С.

^ Задача №2.
У дитини, що народилась в асфіксії на тлі проводимої ШВЛ до кінця першої хвилини з`явилось дихання типу “гаспінг”, ЧСС 70 на хв., тотальний ціаноз.

Оцінити стан дитини та план ваших дій?

А) - середньої тяжкості, має потребу в припиненні ШВЛ;

В) – важке, має потребу в продовженні ШВЛ;

С) – важке, має потребу в підключенні НМС;

D) – важке, має потребу в введенні медикаментів;

Е) - необхідна оцінка за шкалою Апгар для рішення питання подальшої тактики.


^ Еталон відповіді: підготувати самостійно.


Задача №3.

Новонародженому, що народився в асфіксії, проводиться НМС і ШВЛ. Компресія здійснюється на область проекції серця, на рівні нижньої треті грудини.

Чи правильно обране місце компресії?

A) - правильно;

B) - невірно, необхідно вище мечоподібного відростка;

C) - невірно, необхідно на рівні середньої третини грудини;

D) - невірно, необхідно на рівні "соскової" лінії;

E) - невірно, необхідно на рівні верхньої третини грудини.


^ Еталон відповіді: підготуйте самостійно.


Необхідну інформацію для виконання базових знань-умінь можна знайти в наступних джерелах:

1. Реанімація новонароджених.-Американська кардіологічна асоціація.- Львів.- 2003. – Глава 4. - С. 3-37.

2. Островерхов Г. В., Бомаш Ю. М., Лубоцкий Д. Н. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. - Ростов-на-Дону. – 1998. - С.413-427.

3. Бодяжина В. И., Жмакин К.Н., Кирющенков А.П. Акушерство. - М.,"Літера". - 1998. - С. 375-400.


ІІІ. Зміст навчання.

Основні теоретичні питання до теми:

1. Основні принципи кардіореспіраторної реанімації (АВС-система).

2. Що таке НМС?

3. Показання до НМС.

4. Місце компресії на грудну клітку.

5. Метод використання великих пальців.

6. Метод "двох пальців".

7. Положення дитини при проведенні НМС.

8. Положення реаніматолога при проведенні НМС.

9. Параметри компресії і декомпресії при НМС:

А) тиск;

Б) частота.

10. Ускладнення, зв'язані з непрямим масажем серця.

11. Вентиляція під час НМС.

12. Контроль за ЧСС під час НМС.

13. Тактика реаніматолога відповідно ЧСС новонароджених.

14. Критерії припинення НМС.


При підготовці теми заняття Ви повинні користуватися наступними інформаційними джерелами:

1. Дементьева Г.М., Колонтаев А.С., Малышев В.С. и др. Первичная реанимационная помощь новорождённым.- Москва: «ГЭОТАР МЕДИЦИНА», 1999.- С.43-71.

2. Підручник по реанімації новонароджених (АКА/ААП).- Львів, 2004.– Глава 4.-С. 1-20.

3. Ханс Ферсмольд. Основні положення неонатології. - Берлін, 1997. - С. 8-12; 44-45.

4. Sheldon B. Korones, Henrіetta S. Bada-Ellzey. Neonatal Decіsіon Makіng. - 1993. – С. 8-10.

5. Основы реанимации новорождённых: практическое руководство.//Здоровье матери и ребёнка.- Киев.-2003 г.- С.21-23.

6. Тепловая защита новорождённого: практическое руководство.//Здоровье матери и ребёнка.-Киев.-2003.-С.5-14.

7. Мэррей Энкин, Марк Кейрс, Мэри Ренфрью и Джеймс Нейлсон. Руководство по эффективной помощи при беремености и родах.//Санкт-Петербург.-1999.-С.429-484.

Наказ №194 МОЗ України „Первинна реанімація новонароджених”. – Київ, 2003 р.Якщо інформація, що рекомендується, Вами засвоєна, пропонуємо закріпити її шляхом рішення задач-моделей.


Система навчальних задач.

Задача №1.

Вагітність ІІ (перша – завмерлий плід). Дані пологи протікали зі слабкістю пологової діяльності. Безводний період 24 години. У зв'язку з брадикардією плоду – кесарський розтин. Дитина витягнута на 6-й хвилині в стані апное. Тактильна стимуляція ефекту не дала. Після ШВЛ під позитивним тиском (20 сек) з'явився подих типу "гаспинг", ЧСС 40 на хвилину, центральний ціаноз.

Якою має бути тактика стосовно НМС?

A) - починати негайно, тому що анамнестичні та клінічні дані свідчать про

глибоку гіпоксію плоду і інтранатальну асфіксію;

B) - продовжувати ШВЛ під позитивним тиском ще протягом 30 сек. І після

повторного підрахунку ЧСС вирішити питання про НМС;

C) - НМС необхідно було починати одразу ж після народження, не гаючи час на ШВЛ, тому що вже відзначена брадикардія плоду;

D) - необхідно ввести адреналін, а потім після контролю ЧСС вирішити

питання про НМС;

E) - ввести налоксон, тому що дитина в наркодепресії, а потім після контролю ЧСС вирішити питання про НМС.

Еталон відповіді: А.


Задача №2.

Після стрімких пологів дитина не дихає, звертає увагу повна відсутність м'язового тонусу і центральний ціаноз після 30сек. ШВЛ 100% киснем. Навколоплідні води були чистими.

У якій послідовності варто виконувати перераховані заходи даній дитині?

- виконати початкові кроки реанімації, тактильну стимуляцію, почати ШВЛ 100% киснем під позитивним тиском, визначити ЧСС, почати НМС;

- ввести медикаменти, почати ШВЛ 100% киснем під позитивним тиском,

визначити ЧСС, почати НМС;

- виконати початкові кроки реанімації, тактильну стимуляцію, почати НМС, провести інтубацію трахеї, почати ШВЛ 100% киснем під позитивним тиском;

- почати ШВЛ 100% киснем під позитивним тиском, ввести медикаменти,

визначити ЧСС, почати НМС;

- виконати початкові кроки реанімації, ввести медикаменти, провести ШВЛ 100% киснем під позитивним тиском, а потім – тактильну стимуляцію.

Еталон відповіді: підготувати самостійно.

^ Задача № 3
Новонародженому проводиться непрямий масаж серця на тлі ШВЛ (40-60 дих. рухів на хв.), місто компресії нижня ділянка грудини, частота компресій 120 на хв., глибина компресії 1 см.

Чим обумовлена у даної дитини відсутність ефекту НМС?

А) - невірне визначення місця компресії;

В) - недостатньою глибиною компресії;

С) - невірно визначеною частотою компресії;

D) - невірно визначеною частотою вентиляції;

Е) - всім перерахованим вище.
^ Еталон відпові: підготувати самостійно.

Задача №4.

У новонародженої інтубованої дитини, якій проводилася первинна реанімація, включаючи ШВЛ 100% киснем під позитивним тиском і НМС, з'явився самостійний подих, але потім наросла задишка за участю допоміжної мускулатури, ціаноз, відсутність подиху праворуч, перкуторні границі серця зліва в аксилярній області.

З чим наймовірніше зв'язане погіршення стану дитини?

A) - з розвитком пневмотораксу;

B) - наявністю діафрагмальної грижи;

C) - переломом ребер;

D) – ВВС;

Е) - гіпоксично-ішемічною енцефалопатією.


^ Еталон відповіді: підготуйте самостійно.


Короткі методичні вказівки практичного заняття.


На початку заняття викладач перевіряє вихідний рівень знань у кожного лікаря-інтерна, а також перевіряє результати самопідготовки у позаудиторних умовах. Передбачається присутність у пологовій залі під час проведення реанімаційних заходів, а також засвоєння навиків реанімації на муляжах (техніка проведення НМС). Потім переходять до курації новонароджених, що перенесли хронічну гіпоксію плоду й асфіксію в пологах у пологовому будинку чи у відділенні патології новонароджених ОДКЛ. Під час курації викладач вибірково контролює уміння лікарів-інтернів збирати анамнез, проводити обстеження новонароджених по органах і системах, оцінити дані додаткового дослідження. Розбирається правильність і своєчасність надання реанімаційної допомоги, її обсяг. Після цього проводиться клінічний розбір хворих, додаткових виписок з історій хвороб, тощо за даною темою заняття, що представляють клінічний і навчальний інтерес. Потім переходять до засвоєння основних теоретичних питань НМС. Наприкінці заняття проводиться аналіз самостійної роботи лікарів, а також здійснюється перевірка засвоєння теми шляхом здачі практичних навичок і рішення тестових задач. Підводяться підсумки заняття.


^ Технологічна карта практичного заняття.
Етапи Час
Оснащення заняття

Місце проведення

Лікарська конференція. Перевірка і коректив вихідного рівня знань.

25 хв.

Рішення задач вихідного рівня

Клінічна база курсу


Курація хворих, які перенесли асфіксію і потребували НМС.

120 хв.

Муляжі, тренажери, таблиці, граф, алгоритм, історії хвороб.

Клінічна база курсу


Розбір тематичних хворих з корективою викладачем допущених помилок

100 хв.

Фонендоскопи. Історії хвороб.

Клінічна база курсу


Підсумковий тестовий контроль

15 хв.

Рішення цільових задач.

Клінічна база курсу

Підведення підсумків занять

5 хв.
Клінічна база курсу

4973587231822882.html
4973761711915883.html
4973855221200095.html
4973940001078806.html
4974012159231029.html