625. Прес-центр НСПУ - Міністерство культури І туризму україни дз «державна бібліотека україни для юнацтва»


625. Прес-центр НСПУ. Долина джерел Валерія Шевчука // Літ. Україна. – 2004. – 14 жовт. – С. 2.


626. Приліпко І. Інтертекст як структурна модель роману Валерія Шевчука «На полі смиренному» / І. Приліпко // Волинь – Житомирщина. – 2004. – № 12. – С. 228 – 235.


627. Приліпко І. Проза Валерія Шевчука: проблема ідіографії / І. Приліпко. – К., 2009. – 175 с.


628. Про що мовчить сучасний український роман. Круглий стіл «Літературної України» // Літ. Україна. – 1997. – 20 берез. – С. 3.

В. Шевчук – учасник Круглого столу.


629. Прохоренко Н. Дороги і роздоріжжя блудних дітей / Н. Прохоренко // Укр. мова та л-ра в шк. – 2002. – № 20. – С. 9 – 13.

Про деякі аспекти творчості В. Шевчука.


630. Родик К. Автор «німецької» народної пісні Семен Климовський / К. Родик // Ліберальна газета. – 1993. – 21 – 27 жовт. – С. 11.

В. Шевчук – дослідник і перекладач творчості С. Климовського.


631. Родик К. Валерій Шевчук знайшов сліди української билини / К. Родик // Пост-Постум. – 1994. – № 22. – С. 7.


632. Родик К. Диверсія проти себе. До питання колаборанства в українському письменстві (зокрема «У пащу дракона») / К. Родик // Авжеж. Кн. ХХVІІІ. – 1996. – Січ. – С. 8 – 10.

Про твір В. Шевчука «У пащу дракона».


633. Родик К. «Енеїда» Котляревського. Спроба дешифрації / К. Родик // Пороги. – 1994. – № 2. – С. 27 – 28.

Твір І. Котляревського у трактуванні В. Шевчука.


634. Родик К. Інформація МІАУ-культ. Подарунки Шевчука / К. Родик // Вечір. Київ. – 1994. – 19 лют. – С. 2.


635. Родик К. Котляревський – прокляття підручників / К. Родик // Пост-Постум. – 1994. – 19 – 25 трав. – С. 3.

Твір І. Котляревського у трактуванні В. Шевчука.


636. Родик К. Маємо своїх Моруа, Бенуа і Дюма. Чи й надалі будемо пасти задніх / К. Родик // Київ. відомості. – 1997. – 9 трав. – С. 20.

Згадується В. Шевчук.


637. Родик К. «НЛ» – це життя у культурі, культурою і для культури / К. Родик // Вечір. Київ. – 1994. – 5 жовт. – С. 3.

Згадується В. Шевчук.


638. Родик К. Орел – рішка? / К. Родик // Вечір. Київ. – 1994. – 23 лип. – С. 2.

Згадується В. Шевчук.


639. Родик К. Півроку красного письменства: дебет і кредит / К. Родик // Вечір. Київ. – 1993. – 24 лип. – С. 3.

Згадується В. Шевчук.


640. Родик К. Потусторонняя украинская проза / К. Родик // Зеркало недели. – 1994. – 26 нояб. – С. 15.

Згадується В. Шевчук.


641. Родик К. Сага від Шевчука / К. Родик // Київ. – 1995. – № 2 – 3. – С. 131.


642. Родик К. Той, хто розшифрував головну книгу нашої минувшини / К. Родик // Пост-Постум. – 1994. – 27 жовт. – 3 листоп. – С. 6.

Про «Літопис» С. Величка, який переклав В. Шевчук.


643. Родик К. Українська історична проза: потенція без стимуляції / К. Родик // Art Line. – 1997. – № 4. – С. 38 – 39.

Згадується В. Шевчук


644. Родик К. Усні «книги» Валерія Шевчука / К. Родик // Книжник. – 1990. – № 2. – С. 16 – 20.


645. Родик К. Чи існує нова вітчизняна література? [згадується В. Шевчук] / К. Родик // Голос України. – 1996. – 22 черв. – С. 11.


646. «Розум правдивий і світлий досліджує вміло…» : Валерію Шевчуку – 65 // Укр. мова та л-ра в шк. – 2004. – № 31 – 32. – С. 10, 28, 56.


647. Розумний М. Він не вчиняв підлоти / М. Розумний // Літ. Україна. – 2003. – 24 квіт. – С. 6.

Про В. Шевчука.


648. Ромащенко Л. Проблема історичної пам’яті в творчості шістдесятників / Л. Ромащенко // Сл. і час. – 2002. – № 4. – С. 48 – 52.

Зокрема, розглядається творчість В. Шевчука.


649. Руженцева Є. Україна в «Книжковому світі» / Є. Руженцева // Літ. Україна. – 2002. – 12 верес. – С. 1.

Згадуються книги В. Шевчука.


650. Рута О. Літературна казка Валерія Шевчука / О. Рута // Сл. і час. – 1999. – № 11. – С. 54 – 56.


651. Рута О. Творчі таємниці Валерія Шевчука / О. Рута // Жива вода. – 1999. – № 6. – С. 6.


652. Рута О. Творчі таємниці Валерія Шевчука, або літературно-еротичні колізії новітнього буття української національної ідеї / О. Рута // Самостійна Україна. – 2001. – № 24 – 25. – С. 7.


653. Савинець А. Маленький Шевчук / А. Савинець // Косень. – 1999. – № 2 – 3. – С. 88 – 91.


654. Савинець А. Міфотворець Житомира. Валерію Шевчуку – 65 / А. Савинець // Вільне сл. – 2004. – 20 серп. – С. 6.


655. Садівська Т. Проблема жанрового визначення твору (За романом-есеєм Валерія Шевчука «Мисленне дерево» та романами Докії Гуменної «Благослови, мати», «Родинний альбом», «Минуле пливе в прийдешнє») / Т. Садівська // Волинь – Житомирщина. – 2004. – № 12. – С. 111 – 117.


656. Саєнко В. Апокаліптичний звір із середини. Поетика збірки «У череві апокаліптичного звіра» / В. Саєнко // Укр. мова та л-ра в шк. – 2004. – № 31 – 32. – С. 19 – 28.


657. Сапон В. Валерій Шевчук про «Енеїду» / В. Сапон // Деснян. правда. – 1998. – 3 листоп. – С. 1.


658. Світланова М. І ожив у камені голос трави / М. Світланова // Вільне сл. – 1994. – 14 жовт. – С. 3.

Про твір В. Шевчука.


659. Світлична Л. Перегук поколінь над прірвою беззаконня / Л. Світлична // Сучасність. – 2002. – № 11. – С. 114.

Згадується В. Шевчук.


660. Світличний І. Дивні метаморфози перекладацької мови / І. Світличний // Сучасність. – 1994. – № 2. – С. 151.

Згадується В. Шевчук.


661. Семенчук І. Валерій Шевчук / І. Семенчук // «Живиця». Хрестоматія української літератури ХХ століття : у 2-х кн. Кн. 2 / за ред. М. М. Конончука. – К. : Твім інтер, 1998. – С. 580 – 583.


662. Семенюк Г. Українська література : підруч. для 11 кл. середніх, загальноосвітніх навч. закл. / Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Ковальчук. – К. : Освіта. – 2002. – С. 473 – 490.

Про творчість В. Шевчука.


663. Сивокінь Г. Крутозлам нашого мислення і літературна творчість / Г. Сивокінь // Літ. Україна. – 1994. – 17 лют. – С. 6.

Згадується В. Шевчук.


664. Скирда Л. У молодих державах проквітають мистецтва / Л. Скирда // Літ. Україна. – 2000. – № 1. – С. 6.

Згадується В. Шевчук.


665. Скрипник І. Деміург країни козаків / І. Скрипник // Книжк. клуб. – 2006. – № 5. – С. 16 – 18.

Про В. Шевчука.


666. Скрипник О. Вони купці, але й воїни / О. Скрипник // Говорить і показує Україна. – 1995. – 11 трав. – С. 7.

Згадується В. Шевчук.

667. Скуратівський В. Кожен справжній талант мусить мати свого воїна, або кілька штрихів про Валерія Шевчука / В. Скуратівський // Берегиня. – 1997. – № 3 – 4. – С. 10 – 15.


668. Сліпушко О. Історія у художньо-естетичному контексті літературного твору. Відгуки, викликані романом Валерія Шевчука «Тіні зникомі» / О. Сліпушко // Укр. мова та л-ра в шк. – 2003. – № 20. – С. 25 – 28.


669. Сліпушко О. «Муза Роксоланська» Валерія Шевчука / О. Сліпушко // Укр. мова та л-ра в шк. – 2005. – № 42. – С. 6.


670. Слоньовська О. Світ невловимого Протея / О. Слоньовська. – Івано-Франківськ – Коломия, 2007. – С. 182, 184, 294 – 295, 556 – 558, 583 – 588.

Про творчість В. Шевчука.


671. Соболь В. Діамант у попелі / В. Соболь // Літ. Україна. – 2004. – № 38. – С. 7.

Про творчість В. Шевчука.


672. Соболь В. Історіософія національної ідентичності (на прикладі прози Валерія Шевчука) / В. Соболь // Донец. вісн. НТШ. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 39 – 48.


673. Соболь В. Квіти волі спершу були білими... [про фантастичні повісті В. Шевчука] / В. Соболь // Літ. Україна. – 2005. – 24 листоп. – С. 6.


674. Соболь В. Не будьмо тінями зникомими / В. Соболь. – Донецьк, 2006. – С. 117 – 126.


675. Соболь В. Необароковий театр прози незнаного Шевчука / В. Соболь // Slаvia orientalis, Т. LIV. – 2005. – № 4. – С. 561 – 570.


676. Соболь В. Новочасна сповідь чи традиційний щоденник? / В. Соболь // Сл. і час. – 2005. – № 10. – С. 31 – 38.

Про автобіографічні книги В. Шевчука.


677. Соболь В. Малі літописи – джерело відкриття національної єдності України ХVІ – ХVІІІ ст. / В. Соболь, О. Грицай // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. – W. 21 – 22. – Warszawa, 2006. – С. 271.

Згадується В. Шевчук – дослідник давньої літератури.


678. Соколова А. Образ міста в міфосистемі Валерія Шевчука (на прикладі роману «Стежка в траві. Житомирська сага») / А. Соколова // Сл. і час. – 2009. – № 11. – С. 89 – 97.


679. Солецький О. «Пам’ять жанру». Барокові форми в художніх структурах Валерія Шевчука / О. Солецький // Волинь – Житомирщина. – 2009. – Вип. 18. – С. 54 – 64.


680. Солецький О. Багатомовність українського бароко / О. Солецький // Вісн. Прикарпат. ун-ту. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип. VІІІ : Філологія. – С. 172 – 175.

Аналізується літературознавча розвідка В. Шевчука.


681. Солецький О. Барокова емблема як компонент внутрішньої організації текстів Валерія Шевчука / О. Солецький // Волинь – Житомирщина. – 2004. – № 12. – С. 126 – 129.


682. Солецький О. Картина барокового світу в дослідженнях Валерія Шевчука / О. Солецький // Парадигма : зб. наук. ст. – Львів, 2004. – Вип. 2. – С. 340 – 348.


683. Солецький О. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука : матеріали конф., присвяч. 230-річчю від дня народж. Г. Сковороди. : зб. – Т. 14 / О. Солецький. – Львів : НТШ, 2005. – С. 129 – 137.


684. Солецький О. Текст як інтелектуальний лабіринт (до проблеми рецепції збірки Валерія Шевчука «У череві апокаліптичного звіра») / О. Солецький // Збірник наукових записок Тернопільського державного педагогічного університету. – Тернопіль, 2003. – Вип. ХІІІ : Літературознавство. – С. 195 – 202.


685. Солецький О. Українське літературне бароко в дослідженнях Валерія Шевчука / О. Солецький // Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 2001. – № 6. – С. 50 – 53.


686. Сом М. Дали Дрозда …. дали Дрозду! / М. Сом // Вечір. Київ. – 1999. – 1 верес. – С. 2.

Згадується про В. Шевчука.


687. Сосновська Д. Кінець пафосу. Кінець вартостей? / Д. Сосновська // Сучасність. – 1995. – № 6. – С. 145 – 149.

Про творчість В. Шевчука.


688. Стельмашинская О. Львов как театральная Мекка? / О. Стельмашинская // Fortune. – 1994. – 20 – 26 нояб. – С. 3.

Згадується «Вертеп» В. Шевчука.


689. Степаненко А. «Я не вважаю, що сказав своє останнє слово в кіно» : [інтерв’ю з А. Степаненком] / вела Л. Брюховецька // Укр. культура. – 1994. – № 4 – 6. – С. 22 – 24.

Згадується В. Шевчук.


690. Стешенкова Т. «І піду по світу добре сіяти насіння» / Т. Стешенкова // Літ. Україна. – 1998. – № 27. – С. 1.

Згадується В. Шевчук.


691. Столярчук І. Валерій Шевчук видав книгу про Г. Сковороду / І. Столярчук // Газета по-українськи. – 2008. – 27 трав. – С. 9.


692. Стріха М. Український художній переклад : між літературою і націєтворенням / М. Стріха. – К., 2006. – С. 34, 246.

Згадується В. Шевчук як перекладач.


693. Стус В. Листи до друзів та знайомих : у 6 кн. / В. Стус.– Львів, 1997. –.–

Кн. 1. – С. 111, 174, 378, 404, 406, 410, 420.

Кн. 2. – С. 32, 41.

Згадується В. Шевчук.


694. Сулима В. Про один експонат з ювілейної виставки / В. Сулима // Укр. культура. – 1999. – № 2. – С. 27.

Згадується В. Шевчук.


695. Сулима М. Житомирська прозова школа у дзеркалі давньої української літератури / М. Сулима // Літ. Україна. – 1998. – 11 черв. – С. 6.

Про В. Шевчук.


696. Сучасна українська література в контексті духовного відродження: новий виток чи комплекс «роздоріжжя» : круглий стіл критиків // Літ. Україна. – 1994. – 21 квіт. – С. 5.

Згадується В. Шевчук.


697. Таран Л. Київ – місто його духу / Л. Таран // Вечір. Київ. – 2002. – 17 квіт. – С. 6.

Про В. Шевчука.


698. Тарасюк Г. «Закон піраміди» як проба впорядкувати хаос, або провокація щирості / Г. Тарасюк // Літ. Україна. – 2002. – 3 січ. – С. 6.

Про В. Шевчука.


699. Тарнавська М. Англомовна літературна україніка на межі тисячоліть / М. Тарнавська // Сучасність. – 2001. – № 11. – С. 150.

Згадується В. Шевчук.


700. Тарнавська М. Житомирська сага В. Шевчука / М. Тарнавська // Літ. Україна. – 1996. – 25 січ. – С. 2.


701. Тарнавська М. Ключі до царства / М. Тарнавська. – К. : Час, 2001. – С. 13, 31, 58, 65, 110, 226 – 228.

Згадується В. Шевчук.


702. Тарнавська М. У колі світових літератур : [про журнал «Українська література. Журнал перекладів» і про перекладені англійською мовою (електронна версія) роману «Око прірви» та оповідання «Диявол, який є» В. Шевчука] / М. Тарнавська // Літ. Україна. – 2004. – № 38. – С. 1, 7.


703. Тарнашинська Л. Валерій Шевчук. «Мав дерзновення бути самим собою» : біобібліогр. нарис / Л. Тарнашинська, В. Кононенко. – К. : Нац. парламент. б-ка, 2002. – 112 с.


704. Тарнашинська Л. Гендерний колапсоїд Валерія Шевчука / Л. Тарнашинська // Книжник. – 2002. – № 1. – С. 4.


705. Тарнашинська Л. Жінці не досить слів, або Роксолана… в українському парламенті / Л. Тарнашинська // День. – 1999. – 24 верес. – С. 7.

Згадується В. Шевчук.


706. Тарнашинська Л. Коли продовжуються мрії / Л. Тарнашинська // Літ. Україна. – 1995. – 2 берез. – С. 2.

Про В. Шевчука.


707. Тарнашинська Л. Мав дерзновення бути самим собою, або «Сад житейских думок та почуттів» Валерія Шевчука / Л. Тарнашинська // Пам’ять століть. – 1999. – № 4. – С. 25 – 54.


708. Тарнашинська Л. Магія від лукавого / Л. Тарнашинська // Літ. Україна. – 2005. – 29 верес. – С. 6.

Згадується В. Шевчук.


709. Тарнашинська Л. Материк, який належить одній людині / Л. Тарнашинська // Укр. культура. – 1999. – № 8 – 9. – С. 8 – 9.

Про В. Шевчука.


710. Тарнашинська Л. Модуси буття: типологічні зіставлення прози Валерія Шевчука з прозою зарубіжних письменників / Л. Тарнашинська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. (Міжнар. наук. конф. : укр. л-ра в загальноєвроп. контексті). – Ужгород, 2002. – Вип. 5. – С. 161 – 168.


711. Тарнашинська Л. Парадигма «нової реальності» Валерія Шевчука / Л. Тарнашинська // Сл. і час. – 1998. – № 6. – С. 46 – 51.


712. Тарнашинська Л. Парадигма добра і зла, або листок із дерева пізнання Валерія Шевчука / Л. Тарнашинська // Art Line. – 1997. – № 4. – С. 39 – 41.


713. Тарнашинська Л. Паралельна дійсність у координатах притчі. Вільям Голдінг та Валерій Шевчук / Л. Тарнашинська // Всесвіт. – 1999. – № 2. – С. 105 – 110.


714. Тарнашинська Л. Презумпція доцільності / Л. Тарнашинська. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2008. – С. 33, 63, 66, 68, 92, 99, 117, 140, 142, 154, 176, 177, 195 – 197, 227, 230, 232, 288, 292 – 303, 323 – 325, 368. 372, 494, 502 – 506.

Про творчість В. Шевчука.


715. Тарнашинська Л. Свобода вибору – єдина дорога самореалізації / Л. Тарнашинська // Сучасність. – 1995. – № 3. – С. 117 – 128.

Про особистість В. Шевчука і його творчість.


716. Тарнашинська Л. Свобода вибору – єдина форма самореалізації в абсурдному світі: проза Валерія Шевчука як відображення екзистенціалізму / Л. Тарнашинська. – Мюнхен, 1994. – 120 с.


717. Тарнашинська Л. Сезон вічності / Л. Тарнашинська. – Париж ; Львів ; Цвікау, 2001. – С. 23 – 42.

Про В. Шевчука.


718. Тарнашинська Л. Художній просторово-ментальний універсум як модель реального життя (Типологічні зіставлення прози Валерія Шевчука) : матеріали IV міжнар. конгр. україністів (Одеса, 26 – 29 серп. 1999 р.) / Л. Тарнашинська. – К. : Обереги, 2000. – Кн. ІІ : Літературознавство. – С. 183 – 194.


719. Тарнашинська Л. Шістдесятництво: свобода вибору як єдина форма індивідуальної особистості : зб. / Л. Тарнашинська. – Дніпропетровськ, 2000. –.–

Т. 7 : Актуальні проблеми літературознавства. – С. 17 – 22.


720. Теленчі О. І все-таки душа обертається. Незавершена драма актора / О. Теленчі // Голос України. – 2000. – 22 січ. – С. 10.

Згадується В. Шевчук.


721. Терлецький В. Те, що не існує, але є насправді. Спроба препарування сучасної української прози / В. Терлецький // Літ. Україна. – 2002. – 10 жовт. – С. 8.

Згадується В. Шевчук.


722. Тиха С. Народився новий режисер / С. Тиха // Поклик сумління. – 1994. – № 13. – С. 3.

Згадується В. Шевчук.


723. Указ Президента України про нагородження В. Шевчука орденом Ярослава Мудрого // Літ. Україна. – 1999. – 9 верес. – С. 2.


724. Федорак Н. Життя та пригоди Валерія Шевчука, писані ним самим / Н. Федорак // Жива вода. – 2002. – № 9. – С. 1.


725. Федорак Н. Турчиновський – Шевчук – Турчиновський // Верховина : зб. на пошану О. Мишанича / Н. Федорак. – Дрогобич, 2003. – С. 351 – 355.


726. Фенько Н. Антикопія душі і тіла в прозі Валерія Шевчука / Н. Фенько // Література, фольклор, проблеми поетики : зб. наук. пр. – Вип. 14. – К. : Твім інтер, 2002. – С. 86 – 95.

727. Фенько Н. Герой-вовкулака і сучасна інтерпретація міфу / Н. Фенько // Наук. записки Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 1998. – Вип. 15. – С. 126 – 134.

Аналіз повісті В. Шевчука «Сповідь».


728. Фенько Н. Між Храмом і Драконом. Про повість Валерія Шевчука «У пащу Дракона» / Н. Фенько // Вежа. – 1997. – № 8 – 9. – С. 32 – 34.


729. Фенько Н. «Продав би душу, оптом, на усі віки…» : (інтерпретація міфу про вовкулаку в сучасній українській прозі) / Н. Фенько // Сл. і час. – 1999. – № 8. – С. 66 – 70.

Зокрема і твір В. Шевчука.


730. Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів. – Київ – Вашингтон, 1999. – С. 47 – 48.

В. Шевчук – лауреат Фундації.


731. Хвостова З. В гостях у панни квітів. Урок з позакласного читання у 5 класі за казкою Валерія Шевчука «Панна квітів» / З. Хвостова // Укр. мова та л-ра в шк. – 2002. – № 20. – С. 17 – 19.


732. Хомин І. Індивідуалізм у творчості Валерія Шевчука / І. Хомин // Варшавські українознавчі записки : зб. – Варшава, 2008. – Ч. 25 – 26. – С. 332 – 341.


733. Хорунжий Ю. «Літописець» при Київському Будинку письменників / Ю. Хорунжий // Молода нація. – 2003. – № 1. – С. 253 – 254, 256 – 257, 260 – 261.

Про клуб «Літописець» і його керівника В. Шевчука.


734. Хорунжий Ю. Хроніка клубу «Літописець» при Київському будинку письменників / Ю. Хорунжий // Молода нація. – 2004. – № 1. – С. 262 – 263.

Про діяльність клубу «Літописець».


735. Хто є хто в Україні. – К. : К.І.С., 2000. – С. 535 – 540.

Про В. Шевчука.


736. Хто є хто в Україні. – К., 1997. – С. 577.

Про В. Шевчука.


737. Цапок О. Особливості мовного вираження концепту Краса у повісті В. Шевчука «Око прірви» / О. Цапок // Волинь – Житомирщина. – 2004. – № 12. – С. 236 – 241.


738. Чайковська В. Творці дитячої літератури на житомирському Поліссі / В. Чайковська, М. Грибан // Поліський дивосвіт. Література рідного краю. Житомирщина. – Житомир, 2000. – С. 235.

Про твори В. Шевчука для дітей.


739. Чепурний В. Валерій Шевчук – письменник рівня світового / В. Чепурний // Біла хата. – 1998. – № 18. – С. 2.


740. Чередниченко Д. Жити! Жити! Жити! / Д. Чередниченко // Жива вода. – 1993. – № 3. – С. 7.

Згадується В. Шевчук.


741. Чернюк С. Морально-етичний кодекс екзистенціалізму Валерія Шевчука / С. Чернюк // Волинь – Житомирщина. – 2004. – № 12. – С. 126 – 129.


742. Черняхов Б. Микола Лукаш. Бібліографічний покажчик. 1953 – 2005 / Б. Черняхов. – К. : Критика, 2007. – С. 1638, 1934, 2143, 2360, 2556, 2876, 2952, 3444, 4044, 4398.

Про В. Шевчука.


743. Черченко Н. Посмішка Джоконди і вищир хижака / Н. Черченко // Вітчизна. – 1993. – № 7 – 8. – С. 119.

Згадується В. Шевчук.


744. Шевченко Л. «Чуттєві рефлекси душі» / Л. Шевченко // Культура сл. – 1990. – Вип. 39. – С. 45 – 49.

Про В. Шевчука.


745. Шевченко Т. Валерій Шевчук і житомирська школа сучасної прози / Т. Шевченко // Актуальні проблеми літературознавства : зб. – Дніпропетровськ, 2000. – Т. 7. – С. 109 – 117.


746. Шевчук А. Житомир і його околиця в творах мого брата / А. Шевчук // Косень. – 1999. – № 2 – 3. – С. 92 – 105.


4968398254205044.html
4968618677882398.html
4968688241140995.html
4968868754914260.html
4969031733317252.html